Mitä me NWEC:ssä olemme oppineet tähän mennessä

Yhteiskunta:

  • Osa asukkaiista on huolestuneita ympäristömelusta ja sen mahdollisista terveysvaikutuksista, joista kansalaisryhmät esittävät kärjistettyjä näkökulmia.

Teollisuus:

  • Sekä lyhyen että pitkän aikavälin tuuliennusteisiin liittyvää epävarmuutta pitäisi pystyä vähentämään.
  • Sähköverkkoliityntään kantaverkkkoyhtiön kanssa liittyvien yksityiskohtien järjesteäminen on iso ja hidas prosessi.
  • Kilpailuttamiseen pohjautuvan uuden tukijärjestelmän kehittäminen Suomessa yhdistettynä tuuliennusteiden epävarmuuteen lisää tuulivoiman kehittämiseen liittyviä riskejä.
  • Energian varastoinnista tulee hyvin tärkeää tuulienergian osuutta kasvatettaessa.

Kunnat ja julkishallinto:

  • Tuulivoimarakentamisen luvitukseen ja suunnitteluun tarvittavia tietoja ja osaamisa ei ole aina helposti saatavilla.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *