Hva NWEC har lært så langt

Samfunnet:

  • Uttrykker bekymring for støy og helseeffekter
  • Naturvernorganisasjoner og lokale pressgrupper presenterer et ensidig budskap til offentligheten

Industrien:

  • Usikkerheten med hensyn til varsling av vind på kort og lang sikt må reduseres
  • I Finland er det en stor og langdryg prosess å knytte seg til det nasjonale strømnettet
  • Det finske auksjonssystemet for elektrisitet forsterker betydningen av usikkerheten i vindvarslingen
  • Mulighetene for energilagring er svært betydningsfullt for utviklingen av vindenergi på lang sikt

Kommunene:

  • Nødvendige data for lokaliseringsgodkjenning (bruk av arealer) er ikke umiddelbart tilgjengelige
  • Godkjenningsprosessene for arealbruk til vindparker er komplekse, og kommunene har liten eller ingen erfaring med slike prosesser

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *