Vad NWEC har observerat hittills

Samhället:

  • Uttrycker oro för buller i samhället och hälsoproblem.
  • Intresseorganisationers information till samhället är inte objektiv.

Industrin:

  • Osäkerheten vid både kort- och långvarig vindprognostisering, måste minskas.
  • Anslutning till stamnätet är en långsam och komplicerad process.
  • Det nya stödsystemet som implementeras i Finland och som bygger på budgivning förstärker betydelsen av att kunna förutsäga väderförhållanden.
  • Förvaringen av energi är väldigt betydelsefull för långsiktiga vindenergiprocesser.

Kommuner:

  • Data som behövs för bygglovsprocessen finns inte färdigt att fås.
  • Bygglovsprocessen för vindkraftsparker är komplex och kommunerna har lite eller ingen erfarenhet.

Written by 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *